บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 19 :Hideshi Tamenori
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 51-13
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 6
ลำดับหมาก :
c4c3d3c5b4e3d2c2d6e6b3a3f5d7f4c6b5a4c1e1 f7f3e7b6d8g4g3g5c7f6a6a5a2e8h5f8c8h6h3b8 g6g7d1b1h8h7e2f2g8h2a8h4h1b2a1g2f1g1a7b7