บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 20 :Edmund Yiu
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 40-24
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 6
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6g4d3c3h3c4g3g5g6c7c6c5b6d7b5 b4f3h5h4h2f2d2a3e2e7h6b3a4a5f8e8d8f1h7d1 c2c1e1g2a6c8a2g7f7a7a8b2b8b7b1a1h1g1h8g8