บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 21 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Mario Madrona
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
d3c3c4c5d6f4f5d2f3d7c6e6f6e7d8f8c7b5e8c8 b6a5a6f7a4e3e2c2b4a3a2b3e1f1f2d1b1g6h6g5 g3c1g1g4h5h4h3h2h1g2b8a8g7a7b7a1b2h8h7g8