บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 22 :Yan Leong Woo
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 40-24
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6d6e3f3g4g5d3e2c5f7c4e7c7c2d2c3 d7b3b4c6e1f1d1h3h4h6h2d8b5a4a3c1a5g2g3f2 a6h5h7b2h1g1a2a1b1b6a7a8b8b7c8e8g8f8g7h8