บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 23 :Lev Radzivilovsky
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ขาวชนะ 19-45
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
e6f4e3d6c5f3c4f6f5g4d7d3g5c3h3g6g3h6h5h4 e7h2d2b5b4f7a6e8g8f8d8c1e1c2e2f2g7b6f1d1 b7g1c6b3b2c7b1a1g2h1a2a3a4h8h7c8b8a8a7a5