บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 24 :Roel hobo
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-34
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
d3c5f6f5e6e3f4f3e2c3g4g5h4h6g6f2d2g3c2h5 h7d7f1g2b3f7f8e7h1e1c4g1c8d6c7c6b4d8e8b5 a4a6a5d1a7b2c1a3b6b1g7a8h2h3a2a1h8g8b8b7