บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 25 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Pavel Radzivilovsky
ผลคะแนน : ดำชนะ 36-28
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
e6f4c3c4d3d6f6e7f3e3c5c6f5g6d7e8c8b4b5g4 e2f7c7g5a3d8g3b8h4h3h2b6h5a6a5d2b3f1c1d1 c2f2e1h6h7b1g2h1g1h8g7b2a7b7a4g8a2a1f8a8