บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 26 :Tom Schotte
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 17-47
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 9
ลำดับหมาก :
e6f6f5f4e3d6g5d3c4e2f2c3c5c6b5f3d7h6e7f7 g6e8d8c8h4b6b4a6c7b8f8g8a5a3a7d2d1c1f1e1 b1c2g4h7b3a2a4a8b7h5h8g7h3h2g3g2h1b2a1g1