บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 27 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Henrik Vallund
ผลคะแนน : ดำชนะ 35-29
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
e6f6f5d6c5f4d7c4c3c7e7c6d3b4f7b5b6e2a4e8 f8c8g6a6a3b3a2a7d8g8d2e3g5g3g4f2f3h6h5c2 h7h4h3g2h1h2c1e1g1g7f1h8d1b2b1b7a8b8a5a1