บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 28



 :Sebastien Barre
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f6e6d7g4c4g6g5e7c3f7e8h6d2 c2f3f2c1c8c7b8h3h4g3e2f1b5b4b6a5a3b3a2f8 b2d8g8a4a6a1b7a7g2h5h2a8d1h8e1g7h7h1g1b1