บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 30 :นเรศ บำรุงสุข
 :Massimo Di Pietro
ผลคะแนน : เสมอ 32-32
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3c6d3d2e2b3e1f4f3f2f1g3g4d6 g5h4e7c1d1d7g6g1c8f7a3b4c2e8h3h5g8d8f8b5 a6c7h6b1b8g2b6b7b2a4a5a1a2a7a8h7h8g7h2h1