บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 31 :Karsten Feldborg
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 50-14
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3b4d3e2d2f4c6d6b5b3g3a6f3d7 c2b6f1d1a3e1c1g5g6e7h6g4f2h4f7h3a4f8g7b1 a1a2a5g2h5g8b2h7h1g1c8c7b7a8a7h2h8e8d8b8