บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 32 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Lari Pihlajapuro
ผลคะแนน : ขาวชนะ 25-39
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
e6f4c3c4d3d6f6e7f3c5g4e3f5h4d7g3c6g6f7f8 e2c8c7e8g5b6d8d2f2b5h6c2h5h3a6b4a3a5a4b3 e1h7g7c1a2g1f1d1g2a7a8b8b2h2b7b1a1h1g8h8