บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 33 :Henry Aspenryd
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ขาวชนะ 28-36
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3b4d3e2d6f4b5d2a3b6b3c6d7a4 a5a6a7e7f8c7f7e8d1e1c2c1c8d8f2f3f1g1g3h3 b7a8b8a2b1a1b2g7g6h7g5h5g2h2h6h8g8h4g4h1