บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 34 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Albert Kortendijk
ผลคะแนน : ดำชนะ 39-25
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
d3c5f6f5e6e3c4c3f4d6c6c7b6d7b4b5e7f3b3a6 d8a3c8g4h3h5g3g5a4a5h4h6h7e8g6b8f7f8g7h8 g8h2a8b7a7a2b2b1a1c1d1c2d2e1f1e2f2g1h1g2