บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 35 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Matt Vinar
ผลคะแนน : ดำชนะ 41-23
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
e6f4e3d6c5f3c4e7f5f6c7d3d2c3e2c2f2d7b4c1 g5d1c8g6g4b3e1h4g3c6b1f7a4a5a6a2f8d8e8g7 b5h3h8g8h7g1h6b6b2h5f1a1g2h2h1b8a8a3a7b7