บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2008 - TR 01 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 24-40
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2008

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานแรก
ลำดับหมาก :
e6f4c3e7f3e3d3e2g4g3f5f6g5h5d2h4f1d6f2c5 c6c4g6c1h3d1h6b4e1g1f8d7c8c7b8f7b6c2b3d8 e8a4b5g2h1h2b1a5g7a6b7a8a2a3a7g8h7h8b2a1