กระดานโอเทลโล่

            หัวข้อ กระดานโอเทลโล่ ทางทีมงานไทยโอเทลโล่ได้รวบรวมกระดานโอเทลโล่ในรูปแบบต่างๆจากการที่ได้ทดลองเล่น และนำมาสรุปเป็นรายละเอียดง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการตัดสินใจเลือกซื้อ

 

รูปประกอบ

ประเภทกระดาน

 หมายเหตุ

Thai Plastic Othello Board

กระดานโอเทลโล่ "เกมพลิกล็อค"

ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว

Thai Wooden Othello Board

กระดานโอเทลโล่ไม้

มีจำหน่ายในประเทศไทย

Japanese Officail Othello Board

กระดานโอเทลโล่มาตรฐาน

ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Japanese Magnetic Othello Board

กระดานโอเทลโล่แม่เหล็กจากญี่ปุ่น

ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Othello Junior Board

กระดานโอเทลโล่แบบพกพาจากญี่ปุ่น

 

ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

 

Chinese Magnetic Othello Board

กระดานโอเทลโล่แม่เหล็กจากจีน

 

สั่งซื้อได้กับทางชมรม

 

Mattel Othello Board

กระดานโอเทลโล่ Mattel จากอเมริกา

ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Japanese Small Othello Board

กระดานโอเทลโล่ของที่ระลึกจากญี่ปุ่น

ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย