นโยบายของชมรม

นโยบายของชมรม


  • ไม่มีการหวังผลกำไรใดๆ (Non-Profit Organization)
  • จัดให้มีการแข่งขันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
  • พัฒนาเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้หมากกระดานโอเทลโล่เป็นสื่อกลางในการพัฒนาสมาธิและตรรกศาสตร์ในการคิด
  • จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่หมากกระดานให้เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนและผู้สนใจ
  • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นหมากกระดานโอเทลโล่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจ
  • ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับสากล เช่น การแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์โลก (World Othello Championship,W.O.C.) เพื่อยกระดับการเล่นหมากกระดานโอเทลโล่ในประเทศไทยสู่สากล
  • มีเว็บไซต์ของตนเอง (www.thaiothello.com) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และติดต่อสื่อสาร
  • ห้ามใช้รายได้ของชมรมในทางอื่นๆ นอกจากนโยบายข้างต้น