คณะกรรมการชมรมหมากกระดานโอเทลโล่ (ประเทศไทย)
ประธานชมรม (President):
ธรรมธร ไกรก่อกิจ Mr.Thammatorn Kraikokit

รองประธานชมรม (Vice President):
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ Mr.Piamrat Kraikokit

เว็บมาสเตอร์ (Webmaster):
ปิยะณัฐ อัญชุลี Mr.Piyanat Aunchulee

คณะกรรมการ (Crew):

  • อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ Mr.Anuwat Wongwiwat
  • จิตวดี สังเนตร Mrs.Chitwadee Sangnate
  • ชัชฌา รัตนเดชาธร Ms.Chatcha Ratthanadechathorn
  • ชาริณี มิตรเมี้ยน Ms.Charinee Mitmean
  • ธีรพล ศีลาวรรณ์ Mr.Teerapol Silawan
  • กันตภณ เดชเจริญสี Mr.Kantapon Dechjaroensi