บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008
เขียนโดย Thai Othello   

   รอบชิงชนะเลิศ ดิวิชั่น 1

     ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

24 - 40

มีบันทึกหมาก

     อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ

24 - 40

มีบันทึกหมาก

     ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

16 - 48

มีบันทึกหมาก

   รอบชิงแชมป์หญิง 

     มนัญญา พุทธสมบัติ พบกับ นิดา พัฒรากุล

ขาวชนะ

ไม่มีบันทึกหมาก

     นิดา พัฒรากุล พบกับ มนัญญา พุทธสมบัติ

23 - 41

มีบันทึกหมาก

     มนัญญา พุทธสมบัติ พบกับ นิดา พัฒรากุล

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   รอบชิงที่ 3 ดิวิชั่น 1

     ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์ พบกับ มนัญญา พุทธสมบัติ

20 - 44 

มีบันทึกหมาก

     มนัญญา พุทธสมบัติ  พบกับ ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์

21 - 43 

มีบันทึกหมาก

     ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์ พบกับ มนัญญา พุทธสมบัติ

58 - 06

มีบันทึกหมาก

   รอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 1
     คู่ที่ 1 - อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ มนัญญา พุทธสมบัติ

56 - 08

 มีบันทึกหมาก

     คู่ที่ 1 - มนัญญา พุทธสมบัติ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

25 - 39

 มีบันทึกหมาก

     คู่ที่ 2 - ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ พบกับ ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์

36 - 28

 มีบันทึกหมาก

     คู่ที่ 2 - ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์ พบกับ ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ

31 - 33

 มีบันทึกหมาก

 


 

   รอบชิงชนะเลิศ ดิวิชั่น 2

     อัคร เพชรมณี พบกับ หลินสือ พนาจารย์

38 - 26

มีบันทึกหมาก

     หลินสือ พนาจารย์  พบกับ อัคร เพชรมณี

35 - 29

มีบันทึกหมาก

     อัคร เพชรมณี พบกับ หลินสือ พนาจารย์

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   รอบชิงที่ 3 ดิวิชั่น 2

     อมรรัตน์ พรมมาศ พบกับ นิดา พัฒรากุล

50 - 14 

มีบันทึกหมาก

     นิดา พัฒรากุล พบกับ อมรรัตน์ พรมมาศ

34 - 30

มีบันทึกหมาก

     อมรรัตน์ พรมมาศ พบกับ นิดา พัฒรากุล

25 - 39

มีบันทึกหมาก

   รอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 2
     คู่ที่ 1 - อัคร เพชรมณี พบกับ นิดา พัฒรากุล

35 - 29

 มีบันทึกหมาก

     คู่ที่ 1 - นิดา พัฒรากุล พบกับ อัคร เพชรมณี

19 - 45

 ไม่มีบันทึกหมาก

     คู่ที่ 2 - หลินสือ พนาจารย์ พบกับ อมรรัตน์ พรมมาศ

47 - 17

 มีบันทึกหมาก

     คู่ที่ 2 - อมรรัตน์ พรมมาศ พบกับ หลินสือ พนาจารย์

30 - 34

 มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ