บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 20 :หลินสือ พนาจารย์
 :อมรรัตน์ พรมมาศ
ผลคะแนน : ดำชนะ 47-17
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 2
ลำดับหมาก :
e6f4e3d6c5f3c4f6f5g4d7d3e7c3g6b4g5b6h3c6 g3h4h5c7a6d8b5f8a3f7c8h7h6h2b3a4a5b8e8a7 a8b7g8g7c2d2d1e1f1a2e2f2g1c1b1g2h8b2h1a1