บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 21 :อมรรัตน์ พรมมาศ
 :หลินสือ พนาจารย์
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-34
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 2
ลำดับหมาก :
c4e3f5e6f4c5d6c6f7f3d3e7b5g3g4f6g5h5h4h3 e2g6f2e8h7h6h2a5d7b3b4c8c7b6a7a6a4d8c2c3 d2a2b7e1d1c1a3a8g7f1b8h8g1b2g8f8a1h1g2b1