ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ : โอเทลโล่ไทยบีจี 2547
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   
 

 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 50-14
การแข่งขัน :

โอเทลโล่ไทยบีจี 2547 

รอบ :รอบสุดท้าย
ลำดับหมาก :

e6f4c3c4d3d6f6c6f5g5g4f7h6g6e7f8d8d7c8e8   g8e3d2h5h4f3h7e2e1c2c7f1g1c1g3c5b7a8f2g2 a7a6h1g7d1b6h8h3h2b1b2a2a1b8a3b3b4a4a5b5

เกมที่ผู้เขียนคิดว่าดีที่สุดเกมหนึ่งของผู้เขียนที่เกี่ยวกับเทคนิค Zen Trap ที่ผู้เขียนได้เขียนอธิบายไว้แล้วในหัวข้อเทคนิคการเล่น จุดเด่นของเกมคือตาเดินที่B7 หมากขาวเข้ามุมที่A8 ได้ แต่ไม่สามารถเดินต่อที่B8ได้  (ตรงนี้ผู้เขียนเรียกว่า Zen Trap) หมากขาวจึงต้องมอบมุมH1 โดยเดินที่B2 และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป