ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง : S.T.O.O. 2008
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

 :ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 24-40
การแข่งขัน :

S.T.O.O. 2008

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1
ลำดับหมาก :

c4c5d6c3e6f4e3f5d3f2e2f3d2d1e1c1c2f1f6c6 b5e7b3d7b4b6g4f7g6h3g5h4c7h5d8a3a6g3a5b1 e8b2h6g7g2f8h2a4h7c8a1h1g1a2b8h8g8a8b7a7

เกมจากการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Open 2008 คู่ชิง ระหว่าง อานนท์ หงษ์ทอง (นนท์) มือหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน พบกับ ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ (เต้ย)

เกมนี้อานนท์ หรือ นนท์ เปิดเกมด้วยหมากขนานด้วยความสนุกส่วนตัว ประมาณว่า ต่อให้ เนื่องจากนนท์เองนั้นชนะการแข่งขันมากก็มากแล้วและธีรภาพ หรือ เต้ย นั้นฝีมือดูจะเป็นรองอยู่พอสมควร ช่วงเปิดเกมทั้งคู่ยังหมากสูสีกันอยู่ แต่แน่นอนว่าหมากขาวย่อมเสียเปรียบเนื่องจากเปิดด้วยหมากขนาน

แม้ว่าจะเปิดด้วยหมากขนาน แต่เต้ยกลับไม่ได้เดินเพื่อชิงความได้เปรียบ เต้ยกลับเดินตำแหน่งที่ปลอดภัยไปเรื่อยๆ เพื่อรอจังหวะให้คู่ต่อสู้พลาด แต่แล้วตัวเองก็กลับพลาดเอง ที่ตาเดินที่ 39.A5 แทนที่จะเดินที่ A4 หรือ D8 กลับเดิน A5 นนท์ไม่รอช้าเดินที่B1 ทันทีทำให้หมากดำไม่สามารถเดินที่ A4 ได้ ซึ่งตำแหน่งB1ของหมากขาวเมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ WZebra ได้ผลว่า ขาวชนะ

จากนั้น หมากดำเพิ่งตัดสินใจเดินที่ D8 ซึ่งช้าไปหนึ่งก้าว หมากขาวเดินตาที่ 42.B2 ทันที และหลังจากนั้นหมากขาวยังสามารถรักษาแนวทแยงไว้ได้ทำให้หมากดำแพ้ไปในที่สุด

ช่วงท้ายเกมหลังจากตาเดินที่ 48 ทั้งคู่ผลัดกันปิดเกมพลาดเล็กน้อย หากหมากดำเดินได้ถูกต้องจะแพ้เพียง 27-37 (ตาเดินที่ 49 หากเดิน G8จะดีกว่า H7) ในขณะที่หมากขาวหากเดินถูกต้องทั้งหมดจะสามารถชนะได้ 22-42 (ตาเดินที่ 52 หากเดินแทรกที่ A2 ดีกว่าเข้ามุมH1) ซึ่งไม่มีผลอะไรมากนักเพราะหมากขาวชนะแน่นอนอยู่แล้วหลังจากตาเดินที่ B1 ดังที่กล่าวข้างต้น