บันทึกหมาก World Othello Championship 2008

 รอบชิงชนะเลิศ

   Tamaki Miyaoka พบกับ Michele Borassi

30 - 34

มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ Tamaki Miyaoka

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ Tamaki Miyaoka

34 - 30

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   Dominik Nowak พบกับ Matthias Berg

31 - 33

มีบันทึกหมาก

 ชิงแชมป์โลกหญิง

   Liya Ye พบกับ Yukiko Tatsumi

33 - 31

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - Tamaki Miyaoka พบกับ Matthias Berg

33 - 31(ขาวเวลาหมด)

มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Matthias Berg พบกับ Tamaki Miyaoka

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Dominik Nowak พบกับ Michele Borassi

23 - 41

มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Michele Borassi พบกับ Dominik Nowak 

38 - 26

มีบันทึกหมาก

 รอบคัดเลือก 13 รอบ
      รอบที่ 1

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Yukiko Tatsumi

37 - 27

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Jens Aagard-Hansen

58 - 6

มีบันทึกหมาก

   Ilya Shifman พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

39 - 25

มีบันทึกหมาก

   Veronica Stenberg พบกับ นิดา พัฒรากุล

31 - 33

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 2

   Takamune Iijima พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Christina Mitsi

46 - 18

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Linda Praseptyo

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Donato Barnaba

14 - 50

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 3

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Tintin Eng

41 - 23

มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

38 - 26

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Randy Fang

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Roman Kraczyk พบกับ นิดา พัฒรากุล

50 - 14

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 4

   Masaki Takizawa พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

27 - 37

มีบันทึกหมาก

   Roberto Sperandio พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Fredrik Lönnqvist พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Ilya Shifman

13 - 51

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 5

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Donato Barnaba

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Geoff Hubbard

52 - 12

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Jonas Kjellstadli

37 - 27

มีบันทึกหมาก

   Bill Hahn พบกับ นิดา พัฒรากุล

51 - 13

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 6

   Nicky van den Biggelaar พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

43 - 21

ไม่มีบันทึกหมาก

   Makoto Suekuni พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

38 - 26

มีบันทึกหมาก

   Alexander Samchenko พบกับ ปิยะญัฐ อัญชุลี

21 - 43

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Pavel Radzivilovsky

30 - 34

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 7

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Matthias Berg

27 - 37

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Karsten Feldborg

33 - 31

มีบันทึกหมาก

   ปิยะญัฐ อัญชุลี พบกับ Michael Handel

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Alison Turner พบกับ นิดา พัฒรากุล

19 - 45

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 8

   Takuji Kashiwabara พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

46 - 18

มีบันทึกหมาก

   Tintin Eng พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

17 - 47

มีบันทึกหมาก

   Geoff Hubbard พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Sharon Katzman

63 -  1

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 9

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Iain Barrass

48 - 16

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ David Hand

32 - 32

มีบันทึกหมาก

   Dominik Nowak พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Tom Schotte พบกับ นิดา พัฒรากุล

33 - 31

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 10

   Sébastien Barre พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

35 - 29

มีบันทึกหมาก

   Jan Kristian Haugland  พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Patrik Hirvonen

41 - 23

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Akke-Lien de Boer

47 - 17

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 11

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Pavel Radzivilovsky

33 - 31

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Matthias Berg

21 - 43

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Henry Aspenryd

21 - 43

ไม่มีบันทึกหมาก

   Pia Støvring พบกับ นิดา พัฒรากุล

29 - 35

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 12

   Karsten Feldborg พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   Nicky van den Biggelaar พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Patrick Aubroeck  พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

22 - 42

ไม่มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Linda Praseptyo

23 - 41

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 13

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Martin Ødegård

36 - 28

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Takamune Iijima

 7 - 57

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Takuji Kashiwabara

29 - 35

มีบันทึกหมาก

   Geoff Hubbard พบกับ นิดา พัฒรากุล

23 - 41

มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ
  • รอบคัดเลือก 13 รอบในเวบไซต์ไทยโอเทลโล่นี้จะทำการบันทึกเฉพาะเกมของตัวแทนนักเล่นโอเทลโล่ทีมชาติไทยเท่านั้น เนื่องจากบันทึกหมากนั้นมีจำนวนมาก หากต้องการดูเกมของนักเล่นโอเทลโล่ชาติอื่นๆ สามารถติดตามได้จาก www.woc2008.org เวบไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2551 (World Othello Championship 2008, W.O.C. 2008)