บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 01 :Tamaki Miyaoka
 :Michele Borassi
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-34
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6b4f3e6e3f2d2g5g6g4h4h5h6g3 f1c1d1c2c5f7c7d7c6b5c8e7f8e8a4g8e2a3a2b3 b6e1a5g1b2a6d8b8a7a1b1a8b7g2h1g7h8h7h2h3