บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 02 :Michele Borassi
 :Tamaki Miyaoka
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6d6e3f3g4d3g3g5f2h3h5e1c6h4h2e7 d8c7c8f8f1g1d7e2c5h7e8g7c3b5b4f7c4a4d1c1 h8h6g2h1g8d2a5a6a3b3a7b6b2c2b1a1b7a8a2b8