บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 03 :Michele Borassi
 :Tamaki Miyaoka
ผลคะแนน : ดำชนะ 34-30
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6d6e3f3g4d3g3e7f2h6c6c5e2c7f7g5
h5d2h7e1c1d1f1g2e8h4c4c3g7d7d8c8c2f8b3a3
b4b5b6a5h1g1h2h3a7h8g8b2a6a8a4b7b8b1a1a2