บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 06 :Tamaki Miyaoka
 :Matthias Berg
ผลคะแนน : ดำชนะ 33-31 (ขาวเวลาหมด)
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5e6d7e3c5f3e7h5e2c6d2c2g3
g4h6h7h4h3f2c7g2g6f7c1d1c8d8g8f8e8b5b6b4
a5a7a6a4b2a1a3b1a8b8h1g1b3h8h2g7b7a2f1e1