บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 08 :Dominik Nowak
 :Michele Borassi
ผลคะแนน : ขาวชนะ 23-41
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4c5b3c2b4e3e6c6f6a5a4a3b5a6b6
a7f3c7d2g5g4d7d8f7g6c8b8h6b1d1c1a1e8e1e7
f8g8b2e2g3a2f1h4b7a8h3h5h7h8g7h2g2g1h1f2