บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 11 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Jens Aagard-Hansen
ผลคะแนน : ดำชนะ 58-6
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 1
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e6f6e3c5c6b6c7b5e7f7d7f8e8f2
f3b4b3e2a6c2d2g3c1a3f1c8d8b8a8a5a7b7a4a2
a1e1d1b1b2g1g8g7h7h8h6h5g6g5h1g2h2h3g4h4