บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 18 :Michele Borassi
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6c5g4g5h4h3f3h5h6h7d6e3c4g3f2e2
d3c2g2e1c3f7g1c6d2h1c1f1h2d1h8b5a5b1g8a6
a7b6g7d7e7e8c8c7b8b4b2b3f8d8b7a8a3a4a2a1