บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 26 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Geoff Hubbard
ผลคะแนน : ดำชนะ 52-12
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 5
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e6b3e2e3f3c5b4f6c6g6d7g5c2f2
a3d1d2c1f1b5e1g1a6e7f8e8d8b1f7b2g4g3a1a2
h1a5a4c7c8b6h2g2h3h4h5b8g7h8g8h7h6a7a8b7