บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 28 :Makoto Suekuni
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 6
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6c6d3c3f2g5g4f3e2d2c5e1g3h3h6
f1c2c4d1c1b5e7d7f7g6d8c8b8e8f8g7a5b4a3a6
a4b6b3c7a7b2h4a2a1b1b7h5g2h2h8a8g8h7h1g1