บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 53 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Takamune Iijima
ผลคะแนน : ขาวชนะ 7-58
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5g6g4e7f3d6f7h3d8h5c3e3h6c4h4h7
g3e2f2f8d3d2d1h2c5e1c2c1e8c8d7b1g1b3a3c7
c6b2a2a1b4a5a4g7a6a7g8h8b7f1g2b8h1a8b6b5