Dominik Nowak พบกับ Takanashi Yusuke : W.O.C.2012
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   


black-othello-disc :DOMINIK Nowak
white-othello-disc :TAKANASHI Yusuke
ผลคะแนน : ขาวชนะ 21 - 43
การแข่งขัน :W.O.C. 2012
รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
F5D6C3D3C4F4C5B3C2E3D2C6B4A3G3G4E2E6D7E7
H4F3F2F6G5C1C7E8B5B6F8F7D8G6H7H3H5D1A7B8
G8A6A5A4A2H6H2G2E1B2F1G1B1A1H1A8B7C8H8G7

เกมระหว่าง DOMINIK Nowak พบกับ TAKANASHI Yusuke แชมป์โลก 3 สมัย

จุดที่น่าสนใจของเกมนี้: ลองดูตั้งแต่ตาเดินที่ 48 เป็นต้นไปครับ ตั้่งแต่ Yusuke เดินที่ G2 แนวทแยงทั้งหมดเป็นสีขาว และหมากดำก็ไม่มีตัวไหนที่จะตัดแนวทแยงให้เป็นสีดำได้ยกเว้น B1