Thailand Othello Open 2013 by Sosuco and Group (2008)
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   
Thai Othello Open 2013

Thailand Othello Open 2013 by Sosuco and Group (2008)

4 Aug 2013 @ Fortune Town
กำหนดการแข่งขันโอเทลโล่
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันและอธิบายกติกามารยาทในการแข่งขัน
09.00 – 09.40 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 1
09.40 – 10.20 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 2
10.20 – 11.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 3
11.00 – 11.40 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 4
11.40 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.10 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 5
13.10 – 13.50 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 6
13.50 – 14.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 7
14.30 – 15.00 น. ประกาศผลผู้ที่เข้ารอบชิง และเตรียมแข่งรอบชิงชนะเลิศ
15.00 – 16.00 น. เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกระดานที่ 1
16.00 – 17.00 น. เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกระดานที่ 2 และการแข่งขันชิงชนะเลิศอันดับ 3
17.00 - 18.00 น. เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกระดานที่ 3 (*ถ้ามี)


แข่งแบบเกมเดียว
19.00 – 19.30 น. สรุปผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล **เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

ประเภทหญิง
15.00 – 16.00 น. การแข่งขันชิงแชมป์หญิงของรายการ “Thailand Othello Open 2013”

คัดเลือกตัวแทน WOC 2013 ประเภททีมหญิง
16.00 – 19.00 น. การแข่งขันชิงแชมป์ตัวแทน WOC ประเภททีมหญิง แข่งแบบ 2 ใน 3 เกม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครแข่งขันได้ที่
https://www.facebook.com/ThailandOthelloAssociation