ร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทย ใน World Othello Championship
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   
ร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทย ใน World Othello Championship

ร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทย ใน World Othello Championship 2013 ผ่านทางเฟสบุคของชมรมฯ
www.facebook.com/ThailandOthelloAssociation