วิธีดูเกมบนเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่ (How to Open Java Othello Applet)
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   
1. หากท่านไม่สามารถเปิดดูเกมได้ ดังภาพ

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website2. ให้ท่านทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Java ก่อนครับ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.java.com หากใครติดตั้งอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย


3. จากนั้นเข้าไปที่ Start Menu ของเครื่องท่าน เลือก Java -> Configure Java

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website4. ไปที่แท็บ Security คลิกที่ Edit Site List

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website5. คลิก Add พิมพ์ http://www.thaiothello.com

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website


6. ใกล้เสร็จแล้วครับ หากท่านเปิดหน้าต่างเบราเซอร์อยู่ ให้ทำการปิดก่อนครับ

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website


7. จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง เข้าเว็บไซต์ www.thaiothello.com หากเจอป็อปอัพ ให้คลิก Run

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website8. เรียบร้อยครับ ดูได้แล้ว :)

How to Open Java Othello Applet in Thai Othello Website